Rainbow

Dahna from Jacqueline's Dream (Dahna)
Dahna from Jacqueline’s Dream (Dahna)
geb: 24-06-2009     +21-09-2023
Love of Sanmarlo Arlyne
Teef: Love of Sanmarlo Arlyne (Lisa)
geb: 10-10-2007 *02-01-2020
Hy-Tao from jacqueline’s dream (TAO).                                                                                                                  geb 27 jul 2002 *30-06-2018
Teef: The Enigma from Jacqueline’s Dream (Tina) geb: 14-04-2006 *30-06-2018
Shama 20-6-2001 01-07-2015
Shama -Xin Pabu                                                                                                                                                             geb: 20-6-2001  *01-07-2015
Santosha Senna For Sanmarlo
Santosha Senna For Sanmarlo (Senna)
geb:05-12-2007 *11-06-2014
Reu Jing-Jing from Jacqueline’s Dream (Jing Jing).         geb: 11-03-2003 *31-10 2012